OCULUS MARIS

 
van vrucht tot boom
na de dood nieuw leven
getekend door de zee
uitgebeten door het zout

getekend en geëtst
verknipt in honderden stukken
geplakt, geschept en herschapen
getransformeerd
van vezel tot beeld

op de grens van land en water
tussen eb en vloed
geboorte en dood
de zee
                          in hout
het oog van de zee