FILM

Parallel aan het werken aan het kunstwerk Oculus Maris heb ik de documentaire film Oculus Maris gemaakt over het ontstaansproces.
Bij elke volgende stap in het werkproces maakte ik zelf filmopnames van mijn werkzaamheden. Ook de montage van de film heb ik zelf gedaan.
Als kunstenaar wil ik de volledige regie over mijn werk hebben. Zelf monteren van dit  egodocument sluit volledig aan bij mijn opvatting en werkwijze als kunstenaar waarin ik alles zelf doe. Van de drager, de ondergrond tot en met de laatste verftoets.
Al in een vroeg stadium van het ontstaansproces van het werk selecteer ik opnames en maak daarmee de eerste proefmontages. Reflecterend op de gemaakte filmopnames en met alle nog te verrichten werkzaamheden voor ogen kreeg de synopsis voor de film steeds meer gestalte.

Synopis

De film opent met de zee. Via mijn oog en achterliggende gedachten, verwoordt in een proloog komt de kijker in mijn atelier terecht. Daar wordt de kijker getuige van het tweeënhalf jaar durende maakproces van het werk Oculus Maris. Tekenen, krassen, etsen, papier scheppen, zagen, schuren, knippen, lijmen, construeren en schilderen. Tegen het eind van de film wordt de toeschouwer meegevoerd langs het voltooide werk. Daarna de grande finale met een vlucht door het atelier via het oog in het werk uitmondend in zee. Daar waar alles (ooit) begon en eindigt. De zee als (absoluut) begin en einde. Ofwel om met de woorden van Lo van Driel in de film te eindigen; “het oog van de zee opent zich tot een eindeloos vergezicht van eeuwige beweging”

Johnny Beerens: productie camera montage
Lo van Driel: commentaar en stem
Peter Powell: Engelse vertaling

Deze film is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van: