INLEIDING

Inspiratie

In het grensgebied tussen land en water ben ik op zoek naar mijn schilderkunstige opgave. Het blijkt een onuitputtelijke inspiratiebron: basaltblokken, verweerde paalkoppen aangevreten door het zout der zee, bedekt met wieren, pokken en ander nieuw leven.
Met vele lagen zelfgeschept papier waarin ik verschillende vondsten van langs de waterkant verwerk bouw ik mijn beelden op. Ik combineer en experimenteer met uiteenlopende technieken en materialen in één beeld.

Oculus Maris-project

Deze site staat geheel in het teken van mijn project Oculus Maris. Dit project omvat enerzijds een kunstwerk waar filmbeelden deel van uit maken en anderzijds een documentaire film over het ontstaan van het kunstwerk.

Oculus Mariskunstwerk

Centraal in dit project staat het werk Oculus Maris (hoogte 430 cm.)
Filmbeelden maken deel uit van dit monumentale, maar ook minutieus gedetailleerd werk.
Het werk is aangekocht door Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. specialist in grond-, weg- en waterbouw. In juni 2018 werd het kunstwerk onthuld.
Het werk is geplaatst in de ontvangsthal van het nieuwe hoofdkantoor in Hansweert. Precies gelegen op een plek waar ik mijn inspiratiebronnen vind. Buitendijks, op de rand van land en zee.

Oculus Marisdocumentaire film

Parallel aan het werken aan OCULUS MARIS heb ik zelf een documentaire film gemaakt over het ontstaan van dit werk. Elke fase van het wordingsproces heb ik persoonlijk gedocumenteerd in deze gelijknamige film. Op deze wijze kan het maakproces van het werk gevolgd worden.
Omdat OCULUS MARIS in Hansweert niet voor publiek toegankelijk is, wil ik met deze website maar vooral ook met de film dit werk een breder podium bieden.

Onthulling

Op 8 Juni 2018 ging de film in besloten kring in avant-première bij de officiële onthulling van het werk op het bedrijfsterrein van Van der Straaten in Hansweert.

Film by the Sea

Zondagmiddag 9 september was om 14.00 uur de officiële première van de film Oculus Maris bij Film by the Sea in Cinecity in Vlissingen.

Johnny Beerens

Voor meer informatie over mijn andere werken: www.johnnybeerens.nl